ELECTRO HARMONIX RAVISH SITAR

niedużo instrumentów zagwarantuje tak mnóstwo harmonicznych i taką rozpiętość dynamiki jak sitar.